Loading...
Contact 2019-11-10T10:18:43+00:00

Locatie Horst aan de Maas


Grotere kaart weergeven

Ellie Keizer, M.Sc.
Pieter Belsstraat 4
5961 DW Horst aan de Maas
06–11 53 51 06
E-mail: ejkeizer@planet.nl
www.ikzoekeentherapeut.info

Locatie Ridderkerk


Grotere kaart weergeven

Ellie Keizer, M.Sc.
Van Beethovenstraat 2-B
2983 BV Ridderkerk
06–11 53 51 06
E-mail: ejkeizer@planet.nl
www.ikzoekeentherapeut.info

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 21:00

Externe links

Informatie voor verwijzers

Een uitgebreide brochure voor verwijzers van de beroepsvereniging NVAGT is op aanvraag beschikbaar. De NVAGT is een waarborg voor kwaliteit en professionaliteit van uw Gestalt-therapeut.

Het lidmaatschap van de NVAGT en de EAGT

Therapeuten kunnen ingeschreven worden in het register van deze beroepsverenigingen wanneer ze aan de gestelde eisen voldoen. De Certificering Kamer ziet erop toe dat alle ingeschreven therapeuten voldoende gekwalificeerd zijn en elke vijf jaar een herregistratieprocedure doorlopen.

De ethische code van de NVAGT

Leden van de NVAGT werken volgens de ethische code en richtlijnen van de NVAGT. Een uitgebreide brochure voor verwijzers is op aanvraag beschikbaar.

Klachtenregeling

Sinds 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Wie klachten heeft over de dienstverlening van Ellie Keizer, M.Sc. kan zich wenden tot de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) Newtonlaan 51, 3584 BP in Utrecht.